masturbace

Masturbace

Umění sebeuspokojení: Prozkoumejte své tělo a objevte nové cesty k rozkoši

Co je masturbace? Masturbace je sexuální aktivita, při které si jednotlivec stimuluje své pohlavní orgány s cílem dosažení sexuálního uspokojení. Tato forma sexuální aktivity se může provádět různým způsobem, jako například použitím ruky nebo pomůcek určených k tomuto účelu. Masturbace je přirozenou součástí...